Боскова масловка

Попска круша

Боскова масловка

Плодовете на този сорт круши са едри до много едри, бутилковидни, бакъренобронзови с ръждиви точки. Узряват през втората половина на септември и са сладки, силно ароматни, с много добро до отлично качество. Дърветата имат умерен растеж. Опрашват се от Вилямова масловка, Добра Луиза, д-р Жюл Гюйо, Жифардова масловка, Клапов любимец и Пас Красан.

Срок на зреене: 25-30 септември.

Време на цъфтеж: Късен.

Плодове: Много едри, бутилковидно удължени, жълто-кафяви с бронзова ръждавина, сладки, сочни. Съхраняват се до 2-3 месеца.

При въпроси, потърсете ни на следните

телефонни номера: 0887 316 514 или 0886 179 962