Засаждане

засаждане

Засаждане на овощното дръвче (за любители овощари)

При засаждане към горната почва се прибавя 0.5кг. супер фосфат, 0.250кг. калиев тор /замества се с 1кг. дървесна пепел, ако имате такава/ и 1 кофа угнил оборски тор. След запълването на дупката почвата се затъпква добре, полива се с 1 кофа вода, когато водата попие, отгоре се хвърлят още 2-3 лопати почва.

Засаждане на овощното дръвче (в овощни масиви)

Прави се почвен анализ на площите за засаждане (PH и запасеността на почвата с хранителни елементи). Почистват се площите от дървета, храсти и по-големи твърди предмети. След това се извършва предсеидбено торене с минерални торове. Площта се риголва на дълбочина от 60см. до 80см. Преди да бъдат маркирани местата за засаждане на овощните дръвчета се подравнява теренът. Изкопават се посадъчни ямки на дълбочина 50-60см (може да стане механизирано с ямокопател/свредел/ с диаметър 60см).

Разстояние за засаждане на отделни видове и сортоподложки

При въпроси, потърсете ни на следните

телефонни номера: 0887 316 514 или 0886 179 962