Сортове Праскови

РЕДХЕЙВЪН

redheivyn

РЕДХЕЙВЪН

Американски сорт. Един от най-разпостранените сортове унас и в чужбина. Дървото е умерено растящо с широкоразлята корона. Цъвтейът е средноран и изобилен, а цветовете - звънчевидни и сравнитолно едри.

ГЛОУХЕЙВЪН

glouheivyn

ГЛОУХЕЙВЪН

Американски сорт. Плодовете узряват в средата на август и са едри, кълбовидни, симетрични. Кожицата е жълта, покрита почти изцяло с размити или на петна кървавочервена окраска с дребни...

ХАЛЕ

hale

ХАЛЕ

Мъжкостерилен сорт, с умерено растящо дърво и кълбовидна корона. Цъфтежът е средно ран, а цветовете се дребни, звънчевидни. Добре се опрашва от Елберта.

ФАЙЕТ

faiet

ФАЙЕТ

Внесен от Калифорния и се размножава на мястото на сорта Хале. Дървото е средно до силнортастящо, Цветовете са розовидни. Родовитостта е много собра.

НЕКТАРИНА „ФАНТАЗИЯ“

fantazia

НЕКТАРИНА „ФАНТАЗИЯ“

Дървото е умерено - до силнорастящо, със сравнително голяма и добре обраснала кълбовидна корона. Плодните пъпки по семените клонки са разположени гъсто.

При въпроси, потърсете ни на следните

телефонни номера: 0887 316 514 или 0886 179 962