Слива - Анджелино

слива сорт анджелино

Слива сорт Анджелино

Могат да се съхраняват в хладилна камера от 6 до 8 месеца.

Срок на зреене: 15-25 септември.

Опрашители: Блек Даймънд,Фриар,Санта роса.

Плодове: Плодовете са много големи 90гр.-100 гр.( най едрия сорт сливи ), с кръгла симетрична форма.

Кожицата: Черна, покрита обилно с восъчен налеп.

Месо: Месото е жълто, костилката много малка, отделя се лесно от месото. Плодовете са подходящи за прясна консумация, консервиране и сушене. Транспортабилни.

При въпроси, потърсете ни на следните

телефонни номера: 0887 316 514 или 0886 179 962