Златна резистентна

златна превъзходна ябълка

Ябълка сорт Златна резистентна

Срок на зреене: Началото на септември, около две седмици преди плодовете на Златна Превъзходна.

Плод: Много едри плодове, със средно тегло 215g. приличат на Златна Превъзходна, но на вкус се различават твърде много, кълбовидноконични до конични с наведена дръжчена страна и слабоочертаващи се ръбове на чашечната страна, преминаващи в чашечната ямичка; несиметрични.

Кожицата: Средно дебела, гладка, мазна, жълто-зеленикава в беритбена зрелост и златистожълта в консумативна, устойчива на ръждивост, с многобройни светлокафяви точки със зеленикав ореол.

Месо: Жълтеникаво, слабо рехаво, сочно, сладко, възкисело, умерено ароматично, с много добро качество.

При въпроси, потърсете ни на следните

телефонни номера: 0887 316 514 или 0886 179 962